Verschillen tussen pabostudenten in interesse, motivatie, ambitie en denkstijlen

Jan Kaldeway, Christine de Heer & Annelize van Tilburg,
Chr. Hogeschool Ede, Academie Educatie

Voorjaar 2014 werd van de pabostudenten van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) een aantal studentkenmerken in kaart gebracht. Zowel tussen studenten met verschillende vooropleidingen als tussen mannen en vrouwen konden opvallende verschillen worden vastgesteld. Ook werd gezocht naar samenhangen tussen de verschillende kenmerken. Op basis van de resultaten konden twee oriëntaties worden onderscheiden: ‘experimenters’, met een grotere interesse voor wereldoriëntatie, een sterkere extrinsieke motivatie en meer ambitie voor de rol van leerkracht voor de klas en ‘academics’, met een sterkere intrinsieke motivatie, meer ambitie voor ontwikkelen en onderzoeken, en hogere resultaten voor de kennisbasistoetsen van rekenen en taal. Als het gaat om implicaties voor de opleidingsdidactiek wordt niet zo zeer ‘tegemoet komen aan denkstijlen’ bepleit, als wel een grotere bewustwording bij studenten van het feit dat bepaalde eindtermen een beroep doen op bepaalde manieren van denken, die kunnen afwijken van hun voorkeursmanier.

Naar artikel