Wiskunde valide getoetst?

Paul Drijvers, Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht
Hendrik Straat & Saskia Wools, Cito

Ondertitel: De digitale landelijke kennistoets wiskunde van de tweedegraads lerarenopleiding vergeleken met de instituutstentamens

De tweedegraads lerarenopleidingen in Nederland kennen sinds enkele jaren een digitale Landelijke KennisToets (LKT), waarmee de vakinhoudelijke startbekwaamheid voor het leraarschap van studenten wordt vastgesteld. Nu hiermee enige ervaring is opgedaan, rijst de vraag hoe valide deze toets is. Om dit te onderzoeken voor het vak wiskunde zijn de resultaten van de LKT vergeleken met die van de instituutstentamens en is nagegaan in hoeverre de digitale toetsomgeving voldoet aan de huidige criteria. De conclusies zijn dat de LTK wiskunde ondanks een afwijkend karakter ten opzichte van de instituutstentamens in grote lijnen als valide kan worden beschouwd. De beperkingen van de digitale toets-omgeving zijn mede oorzaak van dit afwijkende karakter. Het advies is dan ook om het gebruik van een andere toetsomgeving te overwegen. Daarnaast is samenwerking tussen de verschillende opleidingen gewenst om een landelijk toetsbeleid verder vorm te geven.

Naar artikel