Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (23-5-2017)

Beste collega,

Graag nodig ik je uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van VELON.

Deze zal plaatsvinden op dinsdag 23 mei a.s., van 15.00 tot 17.00 uur in cursus- en vergadercentrum Domstad (http://www.accommodatiedomstad.nl/routebeschrijving/ ), te Utrecht.

Agenda

(klik  hier voor de agenda)

De concept notulen van 16-3-2017 staan in   Bijlage 1

Er staan drie belangrijke onderwerpen op de agenda:

– het wijzigen van de statuten van VELON, zie  Bijlage 2

– het wijzigen van het huishoudelijk reglement van VELON,
zie Bijlage 3

– het instellen van de ledenraad, zie Bijlage 4

Ledenraad

Het bestuur van VELON raadpleegt twee keer per jaar de ALV. De praktijk leert dat de vergaderingen matig bezocht worden en altijd onder hoge tijdsdruk plaatsvinden. Het bestuur heeft daarom besloten een ledenraad in te stellen, als vervanging van de ALV. Met een ledenraad die actief meedenkt met het beleid van de vereniging, verwachten we de verbinding tussen de leden en het bestuur van VELON te versterken.

De ledenraad van VELON bestaat uit minimaal vijftien leden en komt minstens twee keer per jaar bijeen.

De raad krijgt een aantal formele taken, zoals instemmen met de benoeming van bestuursleden, het goedkeuren van de begroting en de jaarrekening. Daarnaast is het bestuur voornemens de ledenraad te vragen naar hun visie over de thema’s zoals genoemd in het beleidsplan.

Het bestuur draagt 18 leden voor om zitting te nemen in de ledenraad. Het overzicht van leden vind je in  bijlage 4

Aanmelden

Ik hoop dat je gehoor wil geven aan deze uitnodiging. In verband met de voorbereidingen ontvangen we graag een bericht als je bij de ALV aanwezig kunt zijn. Dit kan door een mail te sturen naar onze ambtelijk secretaris Femke Timmermans: femke.timmermans@velon.nl.

Alvast dank voor je betrokkenheid en graag tot ziens in Utrecht.

Mede namens het VELON bestuur,

Miranda Timmermans
Voorzitter.