Congressen en studiedagen

De VELON organiseert elk voorjaar een congres rond een actueel thema. In het najaar wordt op kleinere schaal een studiedag georganiseerd. Verder zijn er tal van andere activiteiten die voor lerarenopleiders (al dan niet VELON lid) interessant zijn. Klik hier voor een lijst van de op handen zijnde evenementen.

Wilt u liever een overzicht per maand? Klik dan hier.

Vereniging van Lerarenopleiders