Congres voor Lerarenopleiders 2016 ‘Professionaliseren IN en DOOR onderzoek’

Congreslogo VELOV2016 - kl

Het Congres voor Lerarenopleiders 2016 dat op uitnodiging van de Vereniging Lerarenopleiders Vlaanderen (VELOV) en Nederland (VELON) georganiseerd wordt, vindt plaats op donderdag 4 en vrijdag 5 februari 2016 aan de Vrije Universiteit Brussel.

Het congres wordt georganiseerd door de Vrije Universiteit Brussel – Interfacultair Departement LerarenOpleiding (IDLO).

Kijk voor meer informatie over het congres op www.velov.eu/

Congresthema & zichtlijnen

Professionaliseren IN en DOOR onderzoek

Onderzoek doen is een krachtige motor voor leren en professionaliseren. Wat geldt voor leraren, geldt des te meer voor opleiders. Professioneel leren IN en DOOR onderzoek verdient dan ook een belangrijke plaats in de lerarenopleiding en schept bovendien voorwaarden voor een kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding en voor de verdere professionalisering. Bij voorkeur berusten beide op studie van de praktijk, gebruik van empirische bronnen, en zijn ze gericht op het onderzoekend ontwerpen van onderwijs door creatieve productie en evaluatie van inzichten en oplossingen die bruikbaar zijn voor de eigen praktijk. Professionaliseren IN en DOOR onderzoek betekent dat men als individu en/of als team de regie over de eigen professionele ontwikkeling in handen neemt. Onderzoekende lerarenopleiders werken vaak in een team. Waarom zou je als (beginnende) lerarenopleider geen onderzoekend team vormen samen met collega’s, binnen de eigen lerarenopleiding, samen met partnerscholen, of nog ruimer?

Het thema ‘Professionaliseren IN en DOOR onderzoek’ is ruim en omvat verschillende onderzoekstradities en -thema’s:

 • de lerarenopleider als onderzoekssubject of als onderzoeker;
 • lerarenopleiders onderzoeken hun eigen praktijk;
 • (collaboratief) praktijkonderzoek door opleiders, studenten en/of lerarenteams gericht op het leren van leerlingen;
 • onderzoek over de lerarenopleiding;
 • onderzoek gericht op het ontwerpen van leeromgevingen: leermaterialen, leerstrategieën, leerstijlen.

Het Congres voor Lerarenopleiders 2016 focust op de volgende zichtlijnen:

 • Zichtlijn 1: Identiteit van de lerarenopleider als onderzoeker
 • Zichtlijn 2: Praktijkonderzoek door (toekomstige) leraren
 • Zichtlijn 3: Opleidingspraktijk verbeteren door onderzoek
 • Zichtlijn 4: Leraren, opleiders en onderzoeksinstituten – nieuwe teamverbanden en nieuwe praktijken
 • Zichtlijn 5: Impact van onderzoek in het werkveld
 • Zichtlijn 6: Divers

 

Vereniging van Lerarenopleiders