Beeldmateriaal

Aankondiging Congres voor Lerarenopleiders 2018

Video keynote

Keynote Karen Hammerness

Video’s parallelle keynotes

Video parallelle keynote Cok Bakker
Video parallelle keynote Graham Donaldson
Video parallelle keynote Tine Béneker

Videoboodschap minister Jet Bussemaker

Presentaties parallelsessies

Parallelsessie 1
Sessie 1 – 22 – TaalCULTuur, passend onderwijs in een klas met meerdere thuistalen
Sessie 1 – 43 – TALIS Initial Teacher Preparation
Sessie 1 – 63 – Professionalisering in vraaggestuurd samen opleiden Sessie 1 – 78-1 – Kwalitatief onderzoek: Zelfselectie in de lerarenopleiding
Sessie 1 – 78-2 – Kwantitatief onderzoek: Selectie en intake lerarenopleidingen
Sessie 1 – 78-3 – De Kempelintake
Sessie 1 – 78-4 – Decentrale selectie bij tweedegraads lerarenopleidingen Engels VT
Sessie 1 – 78-5 – Intake bij Geschiedenis en Maatschappijleer Educatieve Master
Sessie 1 – 115-1 – Samen opleiden in omgaan met verschillen
Sessie 1 – 115-2 – Samen opleiden in omgaan met verschillen
Sessie 1 – 137 – Kwaliteit vanuit diversiteit: het succes van peer review bij de kunstvakdocentenopleidingen

Parallelsessie 2
Sessie 2 – 24 – Het onderzoekend werken van lerarenopleiders op de Opleiding Leraar Basisonderwijs van de CHE
Sessie 2 – 33 – Professionaliseer als docent beroepsonderwijs: Expliciteer je persoonlijke professionele theorie
Sessie 2 – 66 – Samen leraren van de toekomst opleiden
Sessie 2 – 70 – Lesson Study: Een effectieve en bruikbare professionaliseringsbenadering in de Nederlandse context?
Sessie 2 – 98 – Onderzoekend innoveren in heterogene Research & Designgroepen
Sessie 2 – 100 – Van ja-zeggen naar ja-doen, onderwijsvernieuwing van binnenuit

Parallelsessie 3
Sessie 3 – 6 – Socratisch gesprek. Een methode voor het werken met ‘radicale’ opvattingen
Sessie 3 – 36 – Beter schrijven in de mens- en maatschappijvakken Sessie 3 – 42 – Het moeilijke gesprek in de klas
Sessie 3 – 72 – Het werk en de leerbehoeften van lerarenopleiders
Sessie 3 – 81 – Praktijkonderzoek door studenten in Nederland en Australië
Sessie 3 – 90 – Studenten van de lerarenopleiding basisonderwijs verbeteren hun rekenmanieren
Sessie 3 – 93 – Stimuleren van taal-lezen in een rijke context van onderzoekend en ontwerpend leren

Parallelsessie 4
Sessie 4 – 26 – Het effect van data-feedback op de instructiekwaliteit van studenten
Sessie 4 – 40-2 – Een landelijke opleiding lerarenopleider
Sessie 4 – 57 – Factoren die stress en werkbevlogenheid veroorzaken bij startende leraren
Sessie 4 – 59 – Differentiëren in verbinding – Opleidingsdidactiek voor volwassenen
Sessie 4 – 60 – Video voor interactie tussen theorie-praktijk: hoe en waarom?
Sessie 4 – 60-1 – Professionalisering met een videoclub
Sessie 4 – 60-2 – Praktijkvoorbeelden
Sessie 4 – 60-3 – Leren van kennisclips en praktijkvoorbeelden
Sessie 4 – 69 – Samen aan de slag in leernetwerken. Systematische reflectie voor duurzame vernieuwing
Sessie 4 – 84 – Culturele Sensitiviteit is morele sensitiviteit
Sessie 4 – 104-2 – Professionele dilemma’s van basisschoolleraren
Sessie 4 – 114 – Geflipped in het HBO! Een onderzoek naar het gebruik van Flipping the Classroom
Sessie 4 – 126 – In gesprek over lesobservaties: mentorrollen en feedback strategieën

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

Vereniging van Lerarenopleiders