Presentaties

Parallelsessie 1

Sessie 1 – 20 – Een hoger leereffect van Peer Teaching in LO in de lerarenopleiding en het voortgezet onderwijs
Sessie 1 – 24 – Meesterschap: een 4-fasen model voor het begeleiden van praktijkgericht onderzoek in het PO
Sessie 1 – 36 – Modelling through discourse as self-study
Sessie 1 – 69 – Vakdidactische kennis als perspectief op samenwerking tussen gammavakken
Sessie 1 – 79 – Lesson study in de tweedegraads lerarenopleiding biologie
Sessie 1 – 97 – Een beroepsbeeld van de leraar en de ondersteuning van doorlopende leer- en loopbaanlijnen
Sessie 1 – 101 – Leren ‘met elkaar’, leren ‘van elkaar’

Parallelsessie 2

Sessie 2 – 12 – Een kritische evaluatie van reflectie in het curriculum van de lerarenopleiding
Sessie 2 – 13 – Leiderschap voor onderwijsvernieuwing door teams van opleiders
Sessie 2 – 14 – Urban education en verbindende communicatie. Leraren opleiden buiten de schoolgebouwen
Sessie 2 – 27 – De impact van masteropleidingen op leraren en hun omgeving
Sessie 2 – 33 – Meer ambitie in lerarenopleidingen. Appel op een belangrijke innovatieslag bij de lerarenopleidingen
Sessie 2 – 37 – Cross-overs in (zaakvak)didactiek en (vak)inhoud. Geïntegreerd ontwerpen

Parallelsessie 3

Sessie 3 – 2 – Interdisciplinair (bèta)onderwijs. Didactische strategieën en implicaties
Sessie 3 – 4 – Professionele leergemeenschappen in de lerarenopleiding
Sessie 3 – 15 – Lerarenopleiders professionaliseren in vraaggestuurd samen opleiden
Sessie 3 – 35 – Aanstaande leraren opleiden die het verschil (gaan) maken!
Sessie 3 – 40 – Adolescentiepsychologie binnen de opleidingsschool Sessie 3 – 43 – Beroepsregistratie Lerarenopleiders (BRLO) als cross-over tussen lerarenopleidingen en scholen
Sessie 3 – 55 – Het optimaliseren van de rol van de student binnen leernetwerken
Sessie 3 – 61 – Virtual Reality in de lerarenopleiding. Wat zie jij in 360-graden-video
Sessie 3 – 80-2 – Wat leren lerarenopleiders van conferentie-deelname

Parallelsessie 4

Sessie 4 – 3 – Professionele dilemma’s van lerarenopleiders
Sessie 4 – 44 – Onderzoek in de lerarenopleiding! Wat vinden opleiders en hun managers daar eigenlijk van
Sessie 4 – 46 – Leren differentiëren met de 4cid aanpak
Sessie 4 – 60 – Internationalisation@home – een module internationalisering op eigen bodem
Sessie 4 – 72 – Onderzoekend vermogen in het beroep van leraar basisonderwijs ontrafeld
Sessie 4 – 100 – Van opleiden naar leren
Sessie 4 – 112 – The curious case of cases
Sessie 4 – 117 – Hoe maak je een innovatietraject tot een succes

Parallelsessie 5

Sessie 5 – 31 – Een model voor curriculum integratie
Sessie 5 – 32 – Begeleiding en ontwikkeling van startende leraren. Werken met het instrumentarium junior leraar
Sessie 5 – 42 – E-coaching in blended en distance leeromgevingen Sessie 5 – 50 – Cross-over samenwerking in de context
Sessie 5 – 64 – Samenwerking over lerarenopleidingen heen. Hoe aspirant-leraren voorbereiden op inclusief lesgeven
Sessie 5 – 66 – Vakdidactische Cartografie
Sessie 5 – 71-1 – Internationalisering op lerarenopleidingen
Sessie 5 – 71-2 – Internationalisering op lerarenopleidingen
Sessie 5 – 108 – Rolverandering, bumpy moments en professionele identiteit van leraren in technisch beroepsonderwijs
Sessie 5 – 114-1 – Cross-over. Leren van praktijkgericht opleiden in en voor het mbo
Sessie 5 – 114-2 – Vormgeven van hybride leeromgevingen in het beroepsonderwijs
Sessie 5 – 114-3 – Docenten opleiden voor het beroepsonderwijs in de master Expertdocent Beroepsonderwijs

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

Vereniging van Lerarenopleiders