Programma

Cross-overs in werk en opleiding van leraren

Programma

De Educatieve Agenda Limburg (EAL) deelt graag haar prachtige voorbeelden van ontwikkelingen in de regio: de ideale gelegenheid om kennis te nemen van en geïnspireerd te raken door concrete innovatieve projecten op scholen voor PO, VO en MBO.
Ook de keynotes zijn een goede reden om 12 en 13 maart 2018 af te reizen naar Roermond. We mogen er alvast drie introduceren:

  • Prof. dr. Rob Martens zal vertellen waarom de grote eiersorteermachine van het onderwijs bij het grof vuil gezet moet worden.
    Rob Martens is hoogleraar aan het Welten-instituut van de OU
  • Dr. Trudie Schils bespreekt de onderzoekende houding van leerkrachten en de praktijkinteresse bij onderzoekers als voorwaarde voor een duurzame effectieve samenwerking.
    Trudie Schils is hoofdonderzoeker onderwijseconomie aan de Universiteit Maastricht
  • Prof. dr. Marc de Vries buigt zich over de vraag hoe het Bèta-onderwijs uit het isolement kan worden gehaald door middel van cross-overs en welke consequenties dit voor lerarenopleidingen in het algemeen heeft.
    Marc de Vries is bijzonder hoogleraar christelijke filosofie en gewoon hoogleraar bèta-didactiek aan de technische universiteit Delft

Hieronder vindt u het voorlopige programma voor maandag 12 en dinsdag 13 maart.

MAANDAG 12 MAART
08.30 - 09.30Ontvangst en registratie
09.30 - 11.00Opening (deel I)
11.00 - 11.30Ochtendpauze
11.30 - 12.30Opening (deel II)
12.30 - 13.30Lunch
13.30 - 15.00Parallelsessies ronde 1
15.00 - 15.30Middagpauze
15.30 - 17.00Parallelsessies ronde 2
17.00 - 18.00Culturele traktatie
18.00 - 19.00Netwerkborrel
19.00 - 19.30Inloop congresdiner
19.30 - 22.00Aanvang congresdiner
22.00 - 00.00Feest

DINSDAG 13 MAART
08.00 - 09.00Ontvangst en registratie
09.00 - 10.30Parallelsessies ronde 3
10.30 - 11.00Ochtendpauze
11.00 - 12.30Parallelsessies ronde 4
12.30 - 13.30Lunch
13.30 - 15.00Parallelsessies ronde 5
15.00 - 16.00Keynotes
16.00 - 17.00Afsluitende borrel

Inschrijven
Programma
Locatie
Uitnodiging voor inhoudelijke congresbijdragen

Terug

Vereniging van Lerarenopleiders