Marc de Vries

Cross-overs binnen en buiten Bèta

Prof. dr. Marc de Vries

In het Bèta-onderwijs is momenteel de term STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) toenemend populair. Crossovers tussen de S, T, E en M dus. Er wordt al gesuggereerd om ook de A van Arts toe te voegen (STEAM). Zo zijn er nog meer kandidaat-letters en terecht, want STEM staat niet op zichzelf, maar heeft relaties met nog veel meer vakgebieden.

Actueel op dit moment is de vraag hoe techniek een plaats moet krijgen in de curriculumbeschrijving die gegenereerd gaan worden door de Ontwikkelteams van docenten in het kader van Curriculum.nu, de opvolger van Onderwijs2032. Een Verkenningscommissie Techniek heeft daartoe richtlijnen ontwikkeld. Crossovers te over. Duidelijk is nu al dat dit veel gaat vergen van de expertise van docenten.

De Kennisbasis Natuurwetenschappen en Technologie Onderbouw Voortgezet Onderwijs zoekt crossovers in overkoepelende begrippen en denk- en werkwijzen (ontleend aan de Next Generation of Science Standards in de VS). Daarnaast is echter nodig dat monodisciplinair opgeleide mensen leren elkaars taal te begrijpen. Dat wordt duidelijk in het vak Onderzoeken & Ontwerpen in de Technasia, waarbij docenten van allerlei vakken bèta-onderzoeks- of ontwerpopdrachten begeleiden. Op dit moment blijft de beta-kennis vak geïsoleerd staan omdat die voornamelijk van een externe opdrachtgever moet komen. Een goed voorbeeld van hoe het beter kan is de praktijk van Natuur, Leven en Technologie (NLT), waarbij teams van bèta-docenten samen thematische modules gebruiken. Met voorbeelden uit de Delftse lerarenopleiding wordt geïllustreerd welke consequenties dit voor lerarenopleidingen in het algemeen heeft.

Prof. dr. Marc de Vries is bijzonder hoogleraar christelijke filosofie en gewoon hoogleraar bèta-didactiek aan de technische universiteit Delft

Inschrijven
Programma
Keynotes
Bijzondere traktaties

Locatie
Uitnodiging voor inhoudelijke congresbijdragen

Home

Vereniging van Lerarenopleiders