Rob Martens

De ijsberg onder water

Prof. dr. Rob Martens

Ons onderwijs is soms wat oneerbiedig vergeleken met een grote eiersorteermachine. Er zijn bakjes, bijvoorbeeld vmbo of havo. In bijvoorbeeld het mbo heb je bakjes van beroepen waar voor wordt opgeleid. Een systeem dat lang heeft voldaan en dat ook goed paste bij de ‘technische’ mogelijkheden. Nu zien we een enorme verandering van de beroepen waarvoor het mbo opleidt, eigenlijk veranderen vrijwel alle traditionele beroepen en vakken de komende jaren in iets wat deze conferentie als centraal thema heeft, namelijk in ‘grensgevallen’.

Kijken we naar het VO dan zien we ook een groeiende druk op het traditionele model, van standaardisatie naar maatwerk. Sommige scholen, zoals Agora, hebben dat traditionele kader inmiddels helemaal verlaten.

En ook in het PO wordt steeds meer geëxperimenteerd met gepersonaliseerd onderwijs dat vertrekt vanuit de unieke leervragen van kinderen. Vaak geholpen door technologie zoals iPads.

De vraag dient zich aan waartoe we leerlingen en studenten moeten opleiden, als de toekomst zo onzeker is. Bovenal hebben we dan ‘grensgangers’ nodig, nieuwsgierige, levenslang lerende, intrinsiek gemotiveerde werknemers, leraren en lerarenopleiders. En daarmee betreden we het terrein van motivatie onderzoek dat een heel interessante theoretische onderlegger kan geven voor deze vaak moeilijk te duiden ontwikkelingen.

Prof. dr. Rob Martens is hoogleraar aan het Welten-instituut van de OU. Zijn specialismen zijn onderwijsvernieuwing, motivatieprocessen en docentprofessionalisering. Eerder werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar op de Veringa leerstoel ‘multimediale educatie’ (NTR). Verder verkreeg hij de Francqui leerstoel bij de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is medeoprichter van de EAPRIL (European Association for Practitioner Research on Improving Learning).

Inschrijven
Programma
Keynotes
Bijzondere traktaties

Locatie
Uitnodiging voor inhoudelijke congresbijdragen

Home

Vereniging van Lerarenopleiders