Trudie Schils

Cross-overs in onderwijsonderzoek

Dr. Trudie Schils

Goed onderwijs is een zaak waar veel instanties aan werken, ieder vanuit het eigen werkveld. Voor de analyse of aanpak van specifieke vraagstukken wordt ad hoc samenwerking met andere partijen gezocht. Een duurzame integrale samenwerking tussen verschillende partijen – bijvoorbeeld tussen onderwijsprofessionals en onderzoekers – ontbreekt vaak en is niet vanzelfsprekend. Het gaat vaak om gescheiden werelden, met elk hun eigen historie, taal, doelen, belangen en omgeving. Het goed organiseren en onderhouden van die samenwerking kan zorgen voor een uitwisseling van expertise en een effectiever resultaat van acties. Belangrijk daarbij is dat betrokkenen cross-overs maken naar de wereld van de ander en dat alle betrokkenen succes van de samenwerking ervaren. De Educatieve Agenda Limburg is een voorbeeld van een dergelijke duurzame samenwerking tussen onderwijsprofessionals en onderzoekers. Door nauwe samenwerking tussen onderwijsveld en onderwijsonderzoek ontstaat onderzoek dat ingegeven is vanuit de onderwijspraktijk maar dat ook wetenschappelijk gewaarborgd is. Daarbij is een onderzoekende houding van leerkrachten en een praktijkinteresse bij onderzoekers cruciaal. In deze presentatie gaan we in op welke stappen we onderscheiden in deze samenwerking en welke condities we identificeren waaraan moet worden voldaan om een duurzame effectieve samenwerking te realiseren.

Trudie Schils is hoofdonderzoeker onderwijseconomie aan de Universiteit Maastricht. Ze werkt bij de School of Business and Economics samen met prof. Lex Borghans. In hun onderzoek werken ze nauw samen met zowel onderwijsprofessionals als beleidsmakers in het onderwijs. Hun onderzoek richt zich onder andere op de analyse van leerling- en schoolprestaties en hoe deze te meten. Daarbij kijken ze naar de rol, kracht en beperkingen van toetsen als een maatstaf voor dergelijke prestaties.

Inschrijven
Programma
Keynotes
Bijzondere traktaties

Locatie
Uitnodiging voor inhoudelijke congresbijdragen

Home

Vereniging van Lerarenopleiders