Uitnodiging voor inhoudelijke congresbijdragen

Cross-overs in werk en opleiding van leraren

Uitnodiging voor inhoudelijke congresbijdragen
Deadline woensdag 1 november 2017

De congrescommissie nodigt u van harte uit om een actieve bijdrage aan het VELON Congres 2018 te leveren. Tot en met 1 november 2017 kunt u binnen een viertal programmalijnen voorstellen indienen via het online indienformulier.

Klik hier voor de uitgebreide beschrijving van de Uitnodiging voor inhoudelijke congresbijdragen. Na een toelichting op het congresthema kunt u lezen welke programmalijnen er zijn, in welke formats bijdragen mogelijk zijn, welke concrete informatie elk voorstel moet bevatten, de beoordelingscriteria die gelden en tot slot het tijdpad van het beoordelingsproces.

Alleen voorstellen die tijdig online zijn ingediend, worden betrokken bij de selectieprocedure.
De indieners van een voorstel ontvangen uiterlijk 22 december 2017 uitsluitsel over het resultaat van de beoordeling.

Terug

Vereniging van Lerarenopleiders