Keynotes en Workshops

Inhoud (nog niet compleet)

Keynotes

Keynote  dr. Miranda Timmermans

Keynote dr. Ellen van den Berg

Workshops

Keynote dr. Miranda Timmermans

Samen Toekomstgericht Opleiden
Leren in Netwerken

Er gebeurt heel veel in onderwijsland. In een context van snelle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen wordt er vandaag gewerkt aan het onderwijs van morgen. Dit gaat niet alleen leraren en hun leidinggevenden aan, maar ook ons als lerarenopleiders. In deze keynote ga ik in op het samen toekomstgericht opleiden en bespreek ik op welke wijze we samen met scholen kunnen zorgen voor goede leraren. Ik onderbouw waarom het noodzakelijk is om meer dan ooit de kwaliteiten van scholen te gebruiken in het leren en opleiden van aanstaande professionals. Ik maak daarbij gebruik van kennis en inzichten die ook aan de orde komen in het vierde deel van de kennisbasis voor Lerarenopleiders over Samen in de School Opleiden.

Duidelijk is dat Samen Toekomstgericht Opleiden vraagt om leren en werken in netwerken.

Naar Inhoud

Keynote dr. Ellen van den Berg

Professionele netwerken: van leertheorie naar uitvoeringspraktijk (15.00 – 15.45)

Explicitering van de leertheoretische grondslagen achter professionele netwerken helpt om het potentieel hiervan te articuleren. En dat is belangrijk. Even belangrijk is een uitvoeringspraktijk waarin focus, scherpe keuzes en volharding nodig zijn om ‘droom in daad om te zetten’.

Naar Inhoud

Workshop Beginnende Lerarenopleiders

Ben jij een lerarenopleider met maximaal 5 jaar werkervaring als lerarenopleider? Kom dan naar deze workshop. Wij willen in deze workshop graag ervaringen delen rondom het starten als lerarenopleider en bepalen wat thema’s zijn waar beginnende lerarenopleiders (extra) ondersteuning bij kunnen gebruiken. Op deze manier hopen we de koers van de themagroep beginnende lerarenopleiders vast te kunnen stellen.

Naar Inhoud

Workshop ICT en de lerarenopleider
Van themagroep naar platform

De themagroep ICT en de lerarenopleider van het VELON heeft de afgelopen jaren een ICT-competentieprofiel voor de lerarenopleider ontwikkeld om de beroepsstandaard voor lerarenopleiders te verrijken. De themagroep heeft de afgelopen jaren gewerkt met een kleine vaste groep enthousiaste lerarenopleiders. De themagroep wil graag de transitie maken naar een platform voor en met lerarenopleiders die speciale interesse hebben in ICT voor leren en lesgeven en zich bezighouden met de integratie van ICT in de lerarenopleiding.

Tijdens de workshop op de studiedag willen we met de aanwezigen van gedachten wisselen over de wijze waarop we gezamenlijk vorm en inhoud aan dit platform gaan geven. We denken daarbij aan een special interest group die lerarenopleiders samen brengt en kennisuitwisseling, het ontplooien van initiatieven en gezamenlijk onderzoek doen ondersteunt.

Houd jij je bezig met ICT in de lerarenopleiding en/of op school kom dan naar onze workshop. Iedereen die zich bezighoudt met de inzet van video, digitaal toetsen, blended learning, de inzet van mobiele technologie, programmeren in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs, professionalisering van collega’s, begeleiden van studenten, enz. is van harte welkom om deel uit te maken van deze themagroep.

Naar Inhoud

Workshop Professionele Ontwikkeling Lerarenopleiders in en door Onderzoek

Inleiding

De VELON themagroep heeft zich de laatste jaren gericht op kennisontwikkeling en kennisdeling ten aanzien van de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders in/door onderzoek en/of het begeleiden van studentenonderzoek. Een belangrijk onderwerp in het kader van de professionaliteit van lerarenopleiders. Met de groei van het aantal leden van de themagroep en het afronden van een aantal onderzoeken, werd de behoefte gevoeld de focus van de themagroep te verbreden naar de ‘professionele ontwikkeling van lerarenopleiders’ zonder dat daarbij op voorhand zou worden ingeperkt tot ‘in/door onderzoek en/of begeleiden van studentenonderzoek’. Voor een groot deel sluit deze focus aan bij eerdere activiteiten en door deze verbreding lijkt het thema aantrekkelijker en relevanter voor meerderen. Die relevantie wordt ingegeven doordat ook over professionalisering van lerarenopleiders in het algemeen er relatief veel over wordt geschreven en nagedacht, maar dit empirisch gezien toch nog een vrij onontgonnen terrein is.

Tijdens de bijeenkomst willen we deze doorontwikkeling graag tijdens een ‘meet & explore’ bijeenkomst presenteren.

Opzet

  • Presentatie over de themagroep (terug- & vooruitblik)
  • Speeddaten van deelnemers: kennismaken en wat brengt je hier?
  • In groepen formuleren van relevante thema’s (beschrijving op wat en hoe zaken bekeken moeten worden binnen de themagroep)
  • Samenvatting van de uitkomsten, verdere voortgang, inschrijving in de themagroep

Naar Inhoud

Workshop Samen Opleiden in de School
Kijk eens in de spiegel van je eigen leerarrangement

Door: Mariëlle Theunissen, Bob Koster, Frank Crasborn, Wilma Weekenstroo, Régie Driessen, Hans van der Linden en Aly Jellema

Momenteel ontwikkelen de genoemde workshopleiders, op grond van de good practices Samen Opleiden, een kijkkader om naar leerarrangementen in opleidingsscholen te kijken. We proberen hiermee de opleidingsdidactieken die gebruikt worden om studenten tot leren aan te zetten, zichtbaar te maken.

Het kijkkader (in wording) bestaat uit een aantal sleutelvragen die als basis dienen om bestaande leerarrangementen in het kader van ‘samen opleiden’ te analyseren, eventueel te verbeteren en nieuwe arrangementen te ontwerpen. Het kader helpt om te doorgronden hoe de arrangementen precies in elkaar zitten, welke doelen ze beogen, hoe en door wie ze in de praktijk worden ontwikkeld en uitgevoerd, en op basis van welke visie op leren en opleiden in de school dat gebeurt.

Het is de bedoeling dat het kijkkader fungeert als spiegel om de huidige praktijken van samen opleiden te evalueren, en daarin niet voorschrijvend is.

Tijdens de workshop presenteren we het kijkkader, wordt een voorbeeld van een ‘looproute’ van een student in de opleidingsschool getoond en gaan we aan het werk om de eigen leerarrangementen ‘samen opleiden’ onder de loep te nemen met behulp van het kijkkader.

Daarbij streven we twee doelen na: op basis van de ervaringen en reflecties van de workshopdeelnemers het verbeteren van het kijkkader zelf, en het bieden van handvatten aan de deelnemers om eigen leerarrangementen te ontwerpen en/of te verbeteren.

Naar Inhoud

 

Vereniging van Lerarenopleiders