Inhoud katernen

Katern 3: Inhoud en vakdidaktiek

Gedrukte exemplaren van Katern 3 kunnen tegen kostprijs worden besteld, zolang de voorraad strekt (prijs is nog niet vastgesteld). Mail naar info@velon.nl of plaats de bestelling via het contactformulier (aub daarbij alle factuurgegevens vermelden).

Katern 3 totaal:   Vakinhoud en Vakdidactiek (NB Dit katern is te omvangrijk om gesplitst in hoofdstukken weer te geven).

Katern 2: De context van het opleiden van leraren

Gedrukte exemplaren van Katern 2 kunnen tegen kostprijs worden besteld, zolang de voorraad strekt. De prijs bedraagt € 6,- per stuk exclusief verzendkosten. Mail naar info@velon.nl of plaats de bestelling via het contactformulier (aub daarbij alle factuurgegevens vermelden).

Voorwoord bij Katern 2

 1. Inleidend hoofdstuk “Het speelveld van de lerarenopleider”
  Jurriën Dengerink & Marco Snoek (Red.)
 2. Opleiden voor een dynamisch beroep in
  een dynamische samenleving
  Marc Vermeulen & Marjan Vermeulen
 3. De maatschappelijke verantwoordelijkheid
  van de lerarenopleiding
  Jeannette Geldens en Jeroen Onstenk
 4. Vraagstukken bij het opleiden van leraren
  Marco Snoek, Quinta Kool en Amber Walraven
 5. Lerarenopleidingen in het politieke speelveld
  Marco Snoek en Jurriën Dengerink
 6. Het stelsel van lerarenopleidingen
  Sanne van Kempen, Annette Dietze en Griet Coupé
 7. Het netwerk rondom het opleiden van leraren
  Jurriën Dengerink en Marco Snoek
 8. De infrastructuur van onderwijsonderzoek in
  relatie tot de opleiding van leraren
  Jelle Kaldewaij en Jos Beishuizen
 9. Professionaliseren door lerarenopleiders (HAN ILS als voorbeeld)
  Gerda Geerdink en Hennie Komduur

Over de auteurs van Katern 2

Katern 2 compleet (pfd)

Katern 1: De Lerarenopleider

Gedrukte exemplaren van Katern 1 kunnen tegen kostprijs worden besteld, zolang de voorraad strekt. De prijs bedraagt € 4,- per stuk exclusief verzendkosten. Mail naar info@velon.nl of plaats de bestelling via het contactformulier (aub daarbij alle factuurgegevens vermelden).

 1. Lerarenopleiders doen ertoe
  (Gerda Geerdink en Ietje Pauw)
 2. Beroep: Lerarenopleider
  (Mieke Lunenberg en Jurriën Dengerink)
 3. De professionele identiteit van lerarenopleiders
  (Eline Vanassche)
 4. Aandacht voor beginnende lerarenopleiders
  (Quinta Kools)
 5. Hoe blijf je als lerarenopleider in ontwikkeling?
  (Quinta Kools en Bob Koster
 6. Hoe leren lerarenopleiders?
  (Jurriën Dengerink)
 7. Lerarenopleidingen, lerarenopleiders en hun kennisbasis: Een historisch perspectief
  (Anja Swennen)

Over de auteurs van katern 1

Katern 1 compleet (pdf)

De volgende katernen zullen bij publicatie hier verschijnen.

 

 

Vereniging van Lerarenopleiders