Reacties en aanvullingen Kennisbasis

Het VELON bestuur ziet het als taak om te zorgen voor een actuele Kennisbasis van lerarenopleiders. In zeven katernen en evenzovele hoofdstukken wordt een actueel overzicht geboden van relevante kennis over lerarenopleiders en het opleiden van leraren.

Een vernieuwde Kennisbasis voor lerarenopleiders wordt vanaf 2016 gefaseerd gepubliceerd (zie de pagina Kennisbasis 2016-2019).  Voorjaar 2019 komt de laatste katern uit .

De kennisbasis van een beroep in beweging vraagt om continue vernieuwing. Met aanvullingen en gewenste wijzigingen wachten we niet tot 2019. In de digitale versie van de Kennisbasis (2016) krijgen gewenste tussentijdse aanpassingen een plek. Na de aanpassing wordt per katern op een blad Erratum aangegeven welke wijzigingen in die digitale versie zijn doorgevoerd.

Feedback

We hebben feedbackformulier ontworpen om suggesties, ideeën, maar ook opmerkingen te verzamelen waarmee we als beroepsgroep gezamenlijk de kwaliteit en bruikbaarheid van onze kennisbasis kunnen bevorderen. Heb je een suggestie, idee of opmerking dan kun je daarvoor dit (interactieve) feedbackformulier gebruiken.