Doceren en begeleiden

Doceren, wat is dat eigenlijk?

Theorie, Praktijkvoorbeeld: Didiclass: casus Joke, Reflectie en discussie en Verder lezen

Begeleiden, wat is dat?

Wat is begeleiden? Welke typen begeleiding kunnen worden onderscheiden? Welke kennis en vaardigheden heeft de begeleider nodig?

Theorie, Reflectie en discussie en Verder lezen

Hoe houd je rekening met verschillende leeftijden en ervaringen?

Wat is er vanuit onderzoek bekend over omgaan met heterogeniteit in de klas? En wat weten we over omgaan met heterogeniteit in de lerarenopleiding?

Theorie, Praktijkvoorbeeld: draaiboekgroepsintake zij-instromers, Reflectie en discussie en Verder lezen

Hoe bevorder je samen leren?

Wat zijn basisprincipes van samenwerkend leren? Welke theoretische tradities kent het concept community of learners?

Theorie – Praktijkvoorbeelden – Reflectie en discussie en Verder lezen

Wanneer werkt doceren?

Wat bepaalt het succes van leren? Welke rol speelt de leraar en de lerarenopleider daarbij?

Theorie – Praktijkvoorbeelden – Reflectie en discussie en  Verder lezen

Vereniging van Lerarenopleiders