Leren en lerenden

Leren, wat is dat eigenlijk?

Wat verstaan we eronder? Welke dimensies van leren kunnen we onderscheiden? En welke belangrijke theorieën over leren zijn er?

Theorie – Praktijkvoorbeelden – Reflectie en discussie – Verder lezen

Hoe vindt leren in een beroepscontext plaats?

Waarin onderscheidt leren in de beroepscontext zich van schools leren? Welke vormen van leren in de beroepscontext zijn er? En wat zijn de implicaties van leren in de beroepscontext voor lerarenopleiders?

Theorie, Praktijkvoorbeelden, Reflectie en discussie, Verder lezen

Wat is de betekenis van heterogeniteit voor leren?

Welke individuele verschillen tussen leerlingen en studenten spelen een rol in het onderwijs? En welke sociale verschillen? Wat betekent dat voor opleiding en opleiders?

Theorie, Praktijkvoorbeelden, Reflectie en discussie, Verder lezen

Samen leren, hoe gaat dat?

Leren samenwerken of samenwerkend leren? Wat weten we over de effecten ervan? En wat is er bekend over samen leren in leergemeenschappen?

Theorie – Praktijkvoorbeelden, Reflectie en discussie, Verder lezen

Wanneer heeft iemand iets geleerd?

Theorie, Praktijkvoorbeelden, Reflectie en discussie, Verder lezen

 

 

 

 

Vereniging van Lerarenopleiders