Opleidingsdidactiek

Welke opleidingsdidactische benaderingen zijn er?

Welke opleidingsdidactische tradities zijn er te onderscheiden? En welke actuele ontwikkelingen zijn er met betrekking tot opleidingsdidactische benaderingen? Is er een ‘beste’ benadering?

Theorie – Praktijkvoorbeeld: Kernreflectie bij bewegen: salto springen – Reflectie en discussieVerder lezen

Welke opleidingsprincipes kunnen er worden onderscheiden?

Welke didactische aanpakken (‘pedagogical approaches’) zijn er om (aankomende) docenten te laten leren?

Theorie – Praktijkvoorbeeld: Teach as you preach/weekjournal; Fred Korthagen in gesprek met Mandi Berry over “tensions in teacher education” en “reflection in/on action’. – Reflectie en discussieVerder lezen

Welke opleidingsmethodieken zijn beschikbaar?

Welke didactische aanpakken (‘pedagogical approaches’) zijn er om (aankomende) docenten te laten leren?

Theorie – Praktijkvoorbeeld I: Congruent opleiden in een Pabo-les rekenen/wiskunde – Praktijkvoorbeeld II: Hoe wij werken met expliciteren van kwaliteiten binnen de lerarenopleiding – Reflectie en discussieVerder lezen

Wat is er bekend over de effectiviteit van opleidingsprincipes en -methodieken?

Welke opleidingsdidactieken kunnen we onderscheiden? Welke evidentie is er voor de effectiviteit daarvan? En welke consequenties kunnen daaraan worden verbonden?

Theorie – Praktijkvoorbeeld: leren doceren in het hoger onderwijs – Reflectie en discussieVerder lezen

Vereniging van Lerarenopleiders