Specialisatiedomeinen

Lerarenopleiders werken in scholen voor basis- en voortgezet onderwijs, op lerarenopleidingen voor basis- en voortgezet onderwijs of op opleidingen voor speciaal onderwijs. Ze verzorgen onderwijs in bijvoorbeeld pedagogiek, rekenen, economie, Engels, lichamelijke opvoeding of drama.

De kennis die binnen de twee specialisatiedomeinen wordt aangereikt is gericht op de verschillende opleidingstypen en vak- en leergebieden van lerarenopleiders. De domeinen bieden bovendien de gelegenheid om in kort bestek kennis te maken met de specialisatie van collega’s in andere opleidingstypen en vakgebieden.

Vereniging van Lerarenopleiders