Opleidingstypen

Opleidingstypen

Terwijl in het eerste domein van deze kennisbasis vooral gezocht is naar gemeenschappelijke kenmerken van lerarenopleiders, gaan we in dit domein in op meer specifieke kenmerken van instituuts- en schoolopleiders, lerarenopleiders primair onderwijs en lerarenopleiders secundair onderwijs.

Die specifieke kenmerken hebben te maken met het feite dat de beide typen lerarenopleiders te maken hebben met studenten die zich voorbereiden op het lesgeven aan verschillende leeftijdsgroepen en in verschillende leerinhouden.

Lerarenopleiders moeten kennis hebben van de instellingen waar leraren opgeleid worden. Bovendien moet bijvoorbeeld een lerarenopleider op de pabo ook enigszins kennis hebben van hoe het er aan toe gaat op bijvoorbeeld een lerarenopleiding voortgezet onderwijs, zodat er gemakkelijker uitwisseling kan plaats vinden en kennis gedeeld kan worden tussen de verschillende lerarenopleiders. Datzelfde geldt voor instituutsopleiders en schoolopleiders. Dit domein beoogt hiertoe informatie te geven.

Wat is het specifieke van een student aan de pabo, 2e graads, 1e graads en masteropleiding?

Voor welke bevoegdheden worden ze opgeleid? En op welke manieren leren ze om te onderwijzen?

Theorie – Praktijkvoorbeeld: wat is het specifieke aan een student aan de academische pabo Reflectie en discussieVerder lezen

Waarin onderscheiden lerarenopleiders voor primair en voortgezet onderwijs zich?

Waarin verschillen leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs? Waarin verschilt de focus van het primair en voortgezet onderwijs? En wat zijn de implicaties van deze verschillen voor het opleiden van toekomstige leraren?

Theorie – Praktijkvoorbeelden – Reflectie en discussieVerder lezen

Waarin onderscheiden opleiders in instituten en opleiders in scholen zich?

Welke ‘typen’ opleiders kunnen we onderscheiden? En wat moeten zij kennen en kunnen?

Theorie – Praktijkvoorbeeld 1: Thorbecke voortgezetonderwijs als opleidingsschool – Praktijkvoorbeeld 2: Waarin onderscheiden opleiders in instituten en opleiders in scholen zich?Reflectie en discussieVerder lezen

Vereniging van Lerarenopleiders