Vakdidactieken

Vakdidactieken

Bij de invulling van dit domein hebben we ernaar gestreefd om in de uitwerking een brede variëteit aan vakken en leergebieden aan de orde te laten komen. Het gaat het bestek van deze kennisbasis te buiten om voor alle vakken en leergebieden een compleet overzicht te bieden, maar we veronderstellen dat lerarenopleiders waar nodig zelf in staat zijn om op basis van de onderstaande uitwerkingen een vertaalslag te maken naar hun eigen vakgebied.

Welke vakdidactische benaderingen zijn er?

Theorie – Praktijkvoorbeelden – Reflectie en discussie –Verder lezen

Welke benaderingen van een schoolvak of leergebied kunnen worden onderscheiden?

Wat zijn belangrijke benaderingen binnen de aardrijkskunde? En wat binnen lichamelijke opvoeding?

Theorie (aardrijkskunde en lichamelijke opvoeding) – Praktijkvoorbeelden – Reflectie en discussie– Verder lezen (aardrijkskunde en lichamelijke opvoeding)

Hoe ondersteun je als lerarenopleider de leraar-in-opleiding bij zijn of haar ontwikkeling als vakdidacticus?

Hoe kunnen (aanstaande) leraren worden ondersteund bij het verwerven van pedagogical content knowledge voor de bètavakken? Welke ondersteuning kan een lerarenopleider (aanstaande) geschiedenisdocenten bieden om vakinhoudelijk en pedagogisch-onderwijskundige kennis te verwerven?

Theorie (bètavakken en geschiedenis) – Praktijkvoorbeeld: aanpassing van de minor ‘oriëntatie op taal coördinator’Reflectie en discussie – Verder lezen (bètavakken en geschiedenis)

Hoe integreer je vakdidactiek en onderwijskunde binnen de opleiding?

Welke onderzoek- en praktijkkennis is er over de integratie van vakdidactiek en onderwijskunde? Wat betekent dat voor het stimuleren van de verwerving van kennis door aanstaande docenten, voor hun gedrag en hun identiteitsontwikkeling?

Theorie – Praktijkvoorbeelden – Reflectie en discussieVerder lezen

Hoe houd je zelf vak (didactische) kennis bij?

Om welke kennis gaat het voor Nederlands? En voor beeldende kunst en vormgeving? Welke activiteiten kan de lerarenopleider ontplooien om zijn/haar vak(didactische) kennis bij te houden?

Theorie(Nederlands en beeldende kunst en vormgeving) – Praktijkvoorbeelden – Reflectie en discussie – Verder lezen (Nederlands en beeldende kunst en vormgeving)

Vereniging van Lerarenopleiders