Context

Context
Hoe ziet het stelsel van lerarenopleidingen eruit?

Welke typen lerarenopleidingen kunnen we onderscheiden? Welke routes bieden deze aan? En tot welke bevoegdheden leiden ze op?

Theorie – Praktijkvoorbeelden –Reflectie en discussieVerder lezen

Hoe ziet het beleidsveld eruit rondom de lerarenopleidingen?

Hoe is het beleid voor lerarenopleidingen gesitueerd binnen het Ministerie? Onder welke wetgeving vallen de lerarenopleidingen? Wie zijn betrokken bij beleidsontwikkeling? En hoe is de kwaliteitsborging van lerarenopleidingen georganiseerd?

Theorie – Praktijkvoorbeelden – Reflectie en discussieVerder lezen

Waaruit bestaat het inhoudelijke netwerk rondom de lerarenopleidingen?

Welke netwerken zijn er voor bijvoorbeeld vakdidactiek, het leren van docenten, onderzoek? Wat zijn de belangrijkste internationale netwerken?

Theorie – Praktijkvoorbeeld – Reflectie en discussie Verder lezen

Hoe wordt het niveau en de kwaliteit van de lerarenopleiding gewaarborgd?

Welke wettelijke regelingen zijn er? Wat is de verantwoordelijkheid van de instelling? En welke rol spelen NVAO en Inspectie?

Theorie – Praktijkvoorbeeld: ervaringen van een visitatiecommissielidReflectie en discussieVerder lezen

Wat zijn de recente beleidsontwikkelingen en trends met betrekking tot de lerarenopleidingen?

Welke beleidstrends zijn er ten aanzien van theorie en praktijk, instituut en school, vakkennis en beroepsvaardigheden? En wat is het beleid ten aanzien van de kwaliteit van lerarenopleiders?

Theorie – Praktijkvoorbeelden –Reflectie en discussie Verder lezen

Vereniging van Lerarenopleiders