Onderzoek

Onderzoek

In de kolommen Theoretische Synopsis en Verdieping/Verder lezen van alle domeinen in deze kennisbasis kunt u als lerarenopleider kennisnemen van resultaten van onderzoek naar de betreffende onderwerpen. In dat geval is de lerarenopleider kennisconsument. Maar daarnaast wordt de lerarenopleider in toenemende mate kennisproducent. Het gaat daarbij meestal om onderzoek naar het primaire proces of het mesoniveau in de organisatie. Op die taak is het domein Onderzoek van deze kennisbasis gericht.

Waarom onderzoek naar je eigen praktijk en wat is de betekenis daarvan?

Wat is de relatie tussen onderzoek en onderwijs? Welke redenen zijn er voor lerarenopleiders om onderzoek te doen? En welke kanttekeningen kunnen daarbij worden geplaatst?

Theorie – Praktijkvoorbeelden: Fred Korthagen in gesprek met Mandi Berry over waarom onderzoek doen naar je eigen praktijk – Reflectie en discussieVerder lezen

Wat is het specifieke aan dit onderzoek?

Welke typen kennis zijn er? Wat verstaan we onder praktijkonderzoek? En welke methodologische eisen moeten hieraan worden gesteld?

Theorie– Praktijkvoorbeelden – Reflectie en discussieVerder lezen

Wat moet je voor onderzoek naar de praktijk kunnen en doen?

Hoe kies je een onderzoeksmethode? Welke fasen van onderzoek kun je onderscheiden? En aan welke kwaliteitscriteria moet praktijkonderzoek voldoen?

Theorie – Praktijkvoorbeeld: Power of three – Reflectie en discussieVerder lezen

Wat zijn de opbrengsten en uitkomsten van onderzoek van lerarenopleiders?

Wat levert het doen van onderzoek op voor lerarenopleiders? Wat voor lerarenopleidingen? En wat voor de beroepsgroep?

Theorie – PraktijkvoorbeeldenReflectie en discussieVerder lezen

Van wie is het onderzoek en de uitkomsten?

Wat zijn de rechten van onderzochten? Wanneer is anonimiteit gewenst?

Wat te doen als je belangen als lerarenopleider en onderzoeker botsen?

Theorie – Praktijkvoorbeelden – Reflectie en discussieVerder lezen

Vereniging van Lerarenopleiders