Organisatie

Organisatie
Hoe zijn de lerarenopleidingen intern georganiseerd en wat is de rol van de lerarenopleider daarbinnen?

Is de opleiding overwegend intern of extern gericht? Staat stabiliteit hoog in het vaandel of ligt het accent op flexibiliteit en verandering? En welke gevolgen hebben deze kenmerken voor het werkklimaat en de ontwikkelingsmogelijkheden van lerarenopleiders?

Theorie – Praktijkvoorbeelden – Reflectie en discussieVerder lezen

Hoe is de relatie met de scholen georganiseerd?

Wat zijn de achtergronden van de toenemende samenwerking tussen scholen en instituten voor lerarenopleidingen? En wat zijn aandachtspunten bij de vormgeving van die samenwerking?

Theorie – Praktijkvoorbeeld:sSamenwerking tussenschool en instituutReflectie en discussieVerder lezen

Welke mogelijkheden zijn er om als lerarenopleider te professionaliseren?

Welke actoren zijn betrokken bij de professionalisering van lerarenopleiders? En welke professionaliseringsactiviteiten kunnen worden onderscheiden?

Theorie – Praktijkvoorbeeld 1: Opzetten van scholing voor schoolopleiders – Praktijkvoorbeeld 2: Interview Pabo ArnhemReflectie en discussieVerder lezen

Hoe is de kwaliteitszorg vormgegeven binnen de opleiding?

Wat wordt verstaan onder kwaliteitszorg? Waar is kwaliteitszorg op gericht? En wat is de rol van de lerarenopleider hierbij?

Theorie – Praktijkvoorbeeld: Hoe is de kwaliteitszorg vormgegeven?Reflectie en discussieVerder lezen

Vereniging van Lerarenopleiders