Oproep voor bijdragen aan kennisbasis katern 5

VELON zoekt auteurs voor een bijdrage aan de actualisering van de kennisbasis voor lerarenopleiders katern 5: Onderzoek binnen de lerarenopleiding, de opleider als onderzoeker.

De kennisbasis van de lerarenopleider, die in 2012 is samengesteld en via de website gepubliceerd onder leiding van collega’s van de VU, is een belangrijke bron voor iedereen die betrokken is bij het opleiden van leraren. Om dit te behouden is sinds 2016 onder leiding van Gerda Geerdink en Ietje Pauw gestart met het herzien en actueel maken van deze kennisbasis in de vorm van thematische katernen. Inmiddels zijn er twee katernen gepubliceerd, wordt katern 3 op het aanstaande VELON Congres uitgereikt en is katern 4 bijna klaar. Kortom, het is tijd om voorbereidingen te treffen voor katern 5.

Katern 5 richt zich op onderzoek binnen de lerarenopleiding en de rol van opleider als onderzoeker. De gastredactie wordt namens de themagroep ‘professionele ontwikkeling van lerarenopleiders in en door onderzoek’ gevormd door Fer Boei en Martijn Willemse.

In dit katern zal nader ingegaan worden op de volgende thema’s:

  • Het waarom en waartoe van onderzoek binnen de lerarenopleiding en door lerarenopleiders
  • De vorm en plaats van onderzoek binnen de lerarenopleiding
  • Het waarborgen van (de opbrengsten van) onderzoek en de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders ten aanzien van onderzoek.

In het kader van het stimuleren van een grote diversiteit aan auteurs die willen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de kennisbasis worden allen die betrokken zijn bij de lerarenopleiding en denken een zinvolle bijdrage (gebaseerd op een theoretische en/of praktijkgebaseerde beschouwing) aan één van de thema’s binnen dit katern te kunnen leveren, gevraagd  om voor 16 maart hun interesse schriftelijk kenbaar te maken. Dit kan door een voorstel voor een mogelijke bijdrage in 500 woorden (inclusief literatuurlijst) op te sturen naar m.willemse@windesheim.nl.

Voorzie je voorstel s.v.p. van een concept titel, de auteursnamen en contactgegevens. In het voorstel wordt ingegaan op het doel van de bijdrage, de mogelijke inhoud van de bijdrage  en de centrale referenties waarop de bijdrage gebaseerd zal worden.

Op basis van alle voorstellen zal er een selectie worden gemaakt van de beoogde auteurs voor katern 5. Zij zullen eind maart worden benaderd. Een eerste versie van de bijdrage dient half juli ingediend te worden (feedback begin september). Een tweede versie van de bijdrage dient half oktober ingeleverd te worden. Beoogde publicatie datum: VELON congres 2018.

Vereniging van Lerarenopleiders