Over VELON

Het doel van de Vereniging  Lerarenopleiders Nederland is

Het ondersteunen van mensen die werken aan de opleiding en professionalisering van leraren, gericht op het bevorderen van hun beroepskwaliteit.

Deze missie vertaalt zich in drie hoofdtaken:

  1. Het ondersteunen, organiseren en faciliteren van een platform voor ontmoeting van lerarenopleiders
  2. Het stimuleren van de professionalisering van individuele professionals en de beroepsgroep als geheel;
  3. Belangenbehartiging voor de kwaliteit van de professie.

Hierin onderscheidt de VELON zich van een branche-organisatie van de werkgevers, de VELON richt zich op lerarenopleiders als individu en als beroepsgroep. De leden zijn afkomstig uit het brede domein van lerarenopleidingen:

  • zowel opleiders voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs als de bve;
  • zowel opleiders uit hogescholen, universiteiten als uit opleidingsscholen;
  • zowel initiële opleiders als nascholers.

De missie is in 2001 vastgelegd in een uitgebreider missiedocument.

Een overzicht van de missie en de activiteiten van de VELON is te vinden in deze presentatie (november 2010).

Vereniging van Lerarenopleiders