Bestuur

Het bestuur van de VELON bestaat uit de volgende personen:

  • Miranda Timmermans, voorzitter. Lector Leerkracht bij Pabo Avans Hogeschool Breda.
  • Martijn Willemse, vicevoorzitter. Hoofddocent en onderzoeker bij kenniscentrum Bewegen en Educatie, Windesheim
  • Anna van der Want, penningmeester. Onderzoeker en lerarenopleider bij het ICLON, Leiden.
  • Ietje Pauw, algemeen lid. Lector Katholieke Pabo Zwolle.
  • Helma Oolbekkink – Marchand, algemeen lid. Universitair docent aan de Radboud Docentenacademie, Nijmegen.
  • Jan van der Meij, algemeen lid. Opleidingsdirecteur en lerarenopleider bij de lerarenopleidingen van de Universiteit Twente.

Vereniging van Lerarenopleiders