Bureau

Voor vragen over de vereniging en vragen over het Tijdschrift voor Lerarenopleiders (uitgave VELON/VELOV), het Beroepsregister Lerarenopleiders en de registratietrajecten kunt u contact opnemen met Mathilde van Vliet via het  Contactformulier of via 040 -2926821 / info@velon.nl 

Stuur een mailtje naar Ruud van Vliet (ledenadministratie) over bijv. adreswijzigingen, wijzigingen van werkkring, wijzigingen mailadres, facturering , opzeggingen, technische vragen over de website: admi@velon.nl

Vereniging van Lerarenopleiders