Lidmaatschap

VELON is de Vereniging van Lerarenopleiders in Nederland. Op dit moment heeft VELON zo’n 1400 leden. Nieuwe leden zijn van harte welkom!

De voordelen van het VELON lidmaatschap

 • VELON brengt lerarenopleiders bij elkaar tijdens het jaarlijkse VELON Congres. In opdracht van VELON wordt ieder jaar een tweedaags congres georganiseerd door een consortium van lerarenopleidingen. Recente ontwikkelingen komen aan bod in verschillende sessies en er is ruime gelegenheid om collega’s te ontmoeten. Als lid ontvang je korting voor het Congres.
 • Als lid neem je gratis deel aan de jaarlijkse VELON Studiedag.
 • VELON moedigt de professionalisering van jou en je collega- lerarenopleiders en van de beroepsgroep aan.
 • VELON draagt zorg voor het beroepsregister van lerarenopleiders. Lerarenopleiders kunnen zich op basis van een assessmentprocedure laten opnemen in het beroepsregister van lerarenopleiders.
 • VELON stimuleert leden samen te werken rondom actuele thema’s, onder andere in themagroepen. Je kunt je aansluiten bij één van de bestaande themagroepen, dan wel in overleg met het Bestuur een eigen groep starten rond een actueel thema.
 • VELON houdt leden op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied: je ontvangt vier keer per jaar het Tijdschrift voor Lerarenopleiders en de geactualiseerde katernen van de kennisbasis voor lerarenopleiders.
 • Via het ledengedeelte van de website heb je toegang tot een uitgebreide kennisbank en alle artikelen van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders.
 • VELON vertegenwoordigt de beroepsgroep in relevante gremia.
De spelregels
 • De contributie bedraagt € 75,- per kalenderjaar.
 • Het lidmaatschap van VELON wordt ieder kalenderjaar automatisch verlengd.
 • In november ontvang je een factuur van de ledenadministratie, met verzoek het lidmaatschapsgeld over te maken.
 • Bankgegevens van VELON: IBAN: NL59 INGB 0003821631 / Swift code: INGBNL2A, ten name van ‘Penningmeester VELON’, Nieuwegein.
 • Het is mogelijk dat je werkgever de jaarlijkse contributie betaalt. Zorg ervoor dat de juiste factureringsgegevens bij de ledenadministratie bekend zijn.
 • Mocht de contributie niet worden voldaan, dan ontvang je hierover van VELON twee keer een herinnering: één keer in januari en één keer in februari. Wanneer ook daarna geen betaling heeft plaatsgevonden, zal VELON je in maart uitschrijven als lid.
 • Mocht je onverhoopt je lidmaatschap op willen zeggen, dan kun je dit toen tot uiterlijk acht weken voor het einde van het kalenderjaar. Dit kan door het versturen van een mail naar de ledenadministratie (admi@velon.nl).
 • Zorg ervoor dat de volgende gegevens bij VELON bekend zijn en kloppen:

 1. Het mailadres waarop je berichten gericht aan VELON leden wilt ontvangen (dus niet de nieuwsbrief)

  Dit mailadres staat in de ledenadministratie en kun je niet zelf veranderen. Geef wijzigingen s.v.p. door aan de ledenadministratie .

 2. Het postadres waarop je het Tijdschrift voor Lerarenopleiders en andere post van VELON wilt ontvangen

  Ook dit staat in de ledenadministratie. Wijzigingen doorgeven aan de ledenadministratie .

 3. Het factuuradres voor het betalen van de jaarlijkse contributie

  VELON verstuurt de contributiefacturen via email. Wanneer er geen apart factuuradres bekend is ontvang je de contributiefactuur op je eigen mailadres. Is er wel een factuuradres bekend dat gaat de contributiefactuur daar naar toe. Wijzigingen doorgeven aan de ledenadministratie .

 4. Het mailadres waarop je de maandelijkse nieuwsbrief van VELON wilt ontvangen

  Eventuele wijzigingen kun je doorgeven via de link ‘instellingen bijwerken’ onderaan iedere nieuwsbrief.

 5. Het mailadres waarmee je communiceert met het ledengedeelte van de website.

  Dat heb je nodig wanneer je bijvoorbeeld je wachtwoord kwijt bent. Dit adres kun je nakijken of wijzigen op je eigen profielpagina op het ledengedeelte van de website (na inloggen).

Vereniging van Lerarenopleiders