Lidmaatschap

Lidmaatschap (75 euro per kalenderjaar) geeft toegang tot de volgende activiteiten en diensten:

  • Het jaarlijkse VELON-congres: Samen met instituten voor de lerarenopleiding, organiseert de VELON jaarlijks een tweedaags congres over recente ontwikkelingen en met ruime gelegenheid voor de deelnemers om ervaringen en ideeën uit te wisselen. Leden krijgen voor dit congres een korting.
  • Studiedagen: Regelmatig organiseert de VELON studiedagen rond actuele onderwerpen.
  • VELON themagroepen: Leden kunnen zich soms aansluiten bij één van de bestaande themagroepen, dan wel in overleg met het Bestuur een eigen werkgroep starten rond een actueel thema.
  • VELON Beroepsregister voor Lerarenopleiders: Leden kunnen zich op basis van een assessmentprocedure laten opnemen in het beroepsregister van lerarenopleiders.
  • Website met voor de leden toegang tot een uitgebreide kennisbank en de artikelen van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders, uitgave VELON/VELOV (voorheen het  VELON-tijdschrift).
  • Tijdschrift voor Lerarenopleiders: Leden ontvangen het tijdschrift 4x per jaar met artikelen die relevant zijn voor de lerarenopleidingen en/of lerarenopleiders: met onderzoeks-artikele, beschouwende en opinierende artikelen en met praktijkvoorbeelden.
  • VELON Publicaties: Van tijd tot brengt de VELON publicaties/brochures uit (bijv. rond de beroepstandaard)

Belangrijke aanvullende informatie

  • Opzeggen:  Opzeggen van het lidmaatschap dient plaats te vinden vóór 31 december door een mailtje te sturen naar de ledenadministratie.
  • Bankgegevens: IBAN: NL59 INGB 0003821631 / Swift code: INGBNL2A, ten name van ‘penningmeester VELON’, Woudenberg.
  • Tegen het einde van het boekjaar worden leden die niet aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan uit het (actieve) ledenbestand verwijderd. Leden dienen er voor te zorgen dat hun e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie, zodat de contributiefactuur naar het juiste e-mailadres kan worden verstuurd. Leden waarvan de contributie door de werkgever wordt betaald moeten er voor zorgen dat de juiste factureringsgegevens bij de ledenadministratie bekend zijn. Bij niet nakomen van de betalingsverplichtingen vervalt ingevolge Artikel 5 lid 3 van de Statuten het lidmaatschap en alle daaruit voortvloeiende rechten.

Vereniging van Lerarenopleiders