Community of Inquiry

Een landelijke ‘Community of Inquiry’;  Is dat iets voor jou?

Door de themagroep professionaliseren in en door onderzoek van de VELON wordt voor lerarenopleiders een ‘Community of inquiry’ opgezet. Dat betekent: samen onderzoek doen om:
de opleidingspraktijk te verbeteren,
studenten beter te begeleiden,
jezelf verder te professionaliseren in het doen van onderzoek,
je netwerk  vergroten en bijdragen aan de kennisbasis van lerarenopleiders.
Klik hier voor meer informatie!

De bijeenkomsten van de COI starten vanaf september 2015 en vinden plaatsop dinsdagavonden van 17.30 – 20.00 uur centraal in Utrecht. Op 29 juni is er tevens een kennismakingsbijeenkomst van 16.00 tot 17.30 uur eveneens te Utrecht. Over de plaats van de bijeenkomsten zal t.z.t. informatie worden verstrekt via deze website.

De data zijn: 15-9; 27-10; 1-12;  en in 2016: 19-1; 29-3; 17-05. Naast deze bijeenkomsten doet iedere deelnemer het onderzoek in zijn eigen instituut. Het onderzoeksthema is: ‘Hoe bewerkstelligen we een onderzoekende houding bij studenten?

Tot slot: meer interesse? Meer vragen? Je kunt ons via de mail bereiken op COI@velon.nl

Vereniging van Lerarenopleiders