Themagroep ICT in de lerarenopleiding

Uit onderzoek blijkt dat de inzet van ICT in het onderwijsproces bij kan dragen aan effectiever, efficiënter en aantrekkelijker onderwijs (Kennisnet, 2012). Uit onderzoek blijkt ook dat de rol van de leraar daarbij onmisbaar is (Kennisnet, 2012). Leraren moeten daarom voorbereid worden in de lerarenopleiding om ICT in het onderwijs te kunnen integreren. Integratie in de lerarenopleiding is een complex proces (Kay, 2006; Tondeur et al, 2012) dat van veel factoren afhankelijk is. Doel van de themagroep ICT en de lerarenopleider is om de lerarenopleider handvatten te geven om te werken aan dat complexe proces. Deze handvatten stellen de lerarenopleider in staat om zichzelf te professionaliseren zodat hij in staat is om als rolmodel leraren in opleiding te inspireren tot de inzet van ICT in hun eigen onderwijspraktijk.

Concreet houdt dit in dat binnen de themagroep ICT en de lerarenopleider wordt nagedacht over de kennisbasis ICT en de kennisbasis ICT voor de lerarenopleiders. Ook wordt gekeken op welke manier lerarenopleidingen ICT in het curriculum hebben ingebed en hoe lessen zijn vormgegeven. Hierover presenteert de themagroep door middel van bijdragen aan de studiedagen, het jaarlijkse congres en in het tijdschrift voor lerarenopleiders.

 

Contactpersonen: Simon Rozendal en Gerard Dümmer

 

 

 

Vereniging van Lerarenopleiders