Studiedag

De VELON Studiedag is een jaarlijks terugkerende dag waar de VELON themagroepen hun werkzaamheden aan een breder publiek presenteren. De studiedag is met ca. 125 deelnemers een belangrijke en grote ontmoetingsplek voor (beginnende)lerarenopleiders uit universiteiten, hogescholen en opleidingsscholen.

De studiedag wordt jaarlijks georganiseerd op één van de lerarenopleidingen (dat kan ook een opleidingsschool zijn) op de vrijdag van de eerste volle week in november.

Vereniging van Lerarenopleiders