VELON studiedag 2017

Professionele Netwerken: kennisontwikkeling & kennisdeling

Deze Studiedag wordt op vrijdag 10 november 2017 gehouden bij de Saxion Pabo’s in Deventer, van 9.45 uur tot 17 uur.

Naast diverse workshops werden er keynotes gehouden door dr. Ellen van den Berg en dr. Miranda Timmermans.

Programma

9.15 – 9.45: Inloop en registratie

9.45 – 10.00: Opening en inleiding in de collegezaal

10.00 – 11.00: Sessies

Verzorgd door de 5 VELON-themagroepen en BRLO.

11.00 – 11.30: Koffie/thee en verplaatsen

11.30 – 12.30: Keynote

dr. Miranda Timmermans: Samen Toekomstgericht Opleiden
Leren in Netwerken

12.30 – 13.30: Lunch

13.30 – 14.30: Netwerkronde in deelgroepen

In gesprek met OCW: Wat zijn actuele ontwikkelingen relevant voor ons als lerarenopleiders?

Vervolg: In deelgroepen uiteen naar thema. O.l.v. een gespreksleider met elkaar in gesprek: wat betekenen de ontwikkelingen op dit thema voor mijn werk als schoolopleider, instituutsopleider, onderzoeker, leidinggevende, opleider van lerarenopleiders.

De thema’s zijn:

 • Beroepsbeeld – PO
  Nienke van der Steeg, Domeinregisseur onderzoek, opleiden en innovatie PO-raad
 • Beroepsbeeld – VO / MBO
  Bas de Wit, Senior beleidsadviseur professionalisering & opleiding leraren VO-raad
 • Curriculum.nu
  Annette Thijs, Onderzoeker leerplanontwikkeling SLO
 • Doorlopende docentprofessionalisering, inclusief inductie – PO
  Edmée Suasso, Programmaleider OidS Partnerschap Twente
 • Doorlopende docentprofessionalisering, inclusief inductie – VO / MBO
  Régie Driessen, Programmamanager Samenwerkingsverbanden HAN ILS
 • Opleiden in de school (o.a. toekomst en belang steunpunt)
  Mariëlle Theunissen, Lector Samen opleiden bij Kenniscentrum Talentontwikkeling bij HS Rotterdam

14.30 – 15.00: Koffie/thee

15.00 – 15.45 : Keynote en gelegenheid vragen te stellen

dr. Ellen van den Berg: Professionele netwerken: van leertheorie naar uitvoeringspraktijk

15.45 – 16.00:  Aanbieden katern 4 kennisbasis en afsluiting

16.00 – 17.00: Borrel


De Studiedag wordt jaarlijks door VELON georganiseerd en is een belangrijke ontmoetingsplek voor (beginnende) lerarenopleiders uit universiteiten, hogescholen en opleidingsscholen.

Vereniging van Lerarenopleiders