Thema

Professionaliseren, weerzin of leerzin?

Het thema van deze studiedag is professionaliseren en wat maakt dat professionals daar enthousiast voor zijn. Professionaliseren en leven lang leren zijn op dit moment belangrijke thema’s op de lerarenopleiding en in het scholenveld. Steeds meer lerarenopleiders willen geregistreerd als lerarenopleider. De lerarenopleidingen willen meer geregistreerde opleiders. Zij hebben zich daarnaast te verhouden tot de afspraken die gemaakt zijn met betrekking tot de Basiskwalificatie Docent Bekwaamheid waarvan vooralsnog de Basiskwalificatie Examen (en SKE) de meeste aandacht krijgt.  De universitaire lerarenopleidingen hebben te maken met de BKO en SKO.

De studiedag gaat over voorwaarden, factoren en omstandigheden die maken dat professionals of teams van professionals ‘ervoor gaan’.  Wat vraagt dat van de organisatie, van het management, van de wijze waarop professionalisering aangeboden of gezien wordt?

Vereniging van Lerarenopleiders