Tijdschrift

Algemene informatie: ‘Tijdschrift voor Lerarenopleiders’
Deze gezamenlijke on line uitgave van de VELON en de VELOV verschijnt vier keer per kalenderjaar: half maart, begin juni, medio september en begin december. (NB afhankelijk van bijv. vakanties kan enigszins van dit schema worden afgeweken.)
Dit vaktijdschrift voor lerarenopleiders is een ontmoetingsplek waar praktijkervaringen, onderzoeksresultaten en nieuwe ideeën en opinies gedeeld worden. Een tijdschrift voor en door de beroepsgroep.

tijdschriften

Jaargangen Tijdschrift: downloaden artikelen
De artikelen (vanaf 2001) zijn toegankelijk via deze website.

Publiceren in het Tijdschrift
Zie de richtlijnen in onderstaande documenten:
procedures (van indienen tot publicatie)
beoordelingsformulier (laatste wijziging: maart 2018)
voorblad met gegevens auteurs(s) & artikel  (laatste wijziging:
mei 2018)

Prijs voor het beste artikel van een jaargang
Deze wordt jaarlijks op het Congres voor Lerarenopleiders van de VELON (of op een gemeenschappelijk VELON/VELOV congres) uitgereikt.  Een onafhankelijke en deskundige jury beoordeelt daartoe alle artikelen, waarbij er drie worden genomineerd. De auteurs van de genomineerde artikelen ontvangen een uitnodiging om bij de uitreiking aanwezig te zijn.

Klik hier voor de winnaars van 2017.

Redactiestatuut
In het redactiestatuut wordt de positie van het  Tijdschrift in relatie tot de besturen en verenigingen van VELON en VELOV beschreven.