Genomineerden beste artikel jrg 2017

Er zijn drie artikelen genomineerd voor de prijs van het beste artikel in het Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 38e jaargang, 2017.

Anders dan in andere jaren is dit jaar geen jury gevraagd maar is de redactie zelf als jury opgetreden. We hebben dat gedaan als onderdeel van de kalibreersessies die we soms hebben over artikelen. Overigens, artikelen die zijn geschreven door redactieleden konden niet worden genomineerd. De volgende werkwijze werd gehanteerd:

 1. De hoofdredacteur heeft de vier nummer uit 2017 verdeeld over de redactieleden.
 2. Per nummer is elk artikel door drie of vier redactieleden gescoord op zeven indicatoren. Per nummer is vastgesteld welk artikel het hoogst scoort. Opvallend was dat de redactie heel eensgezind was. In drie van de vier nummers kwam er een unanieme nummer één uit. Het vierde nummer kende een gedeelde eerste plaats.
 3. Vier artikelen gingen door naar de tweede ronde. Die zijn door alle redactieleden gelezen en van scores voorzien.
 4. Op de vergadering zijn scores bediscussieerd en is vastgesteld welke drie artikelen genomineerd zijn.

De volgende criteria zijn gehanteerd:

 1. Het artikel heeft een heldere opbouw en is geschreven in een prettig leesbare stijl.
 2. Het artikel heeft een brede doelgroep als lezers voor ogen (iedereen die betrokken is bij het opleiden dan wel professionaliseren van lerarenopleiders).
 3. Het artikel geeft blijk van betrokkenheid bij opleiders en opleidingen in brede zin.
 4. Het artikel inspireert tot handelen en/of reflectie.
 5. Het artikel is relevant voor (verdere) professionalisering van (aanstaande) leraren.
 6. Het artikel is innovatief en heeft betrekking op de actualiteit.
 7. Het artikel geeft blijk van een grote kennis van het veld van opleiding en nascholing.

Genomineerd zijn:

 • Eva van der Molen: ‘Van verplichting naar verrijking – Peer-review als katalysator van samenwerking en collectieve verantwoordelijkheid’. In 38 (3).
 • Anneke van der Linde, Ron Oostdam en Marco Snoek: ‘Op zoek naar synergie tussen praktijk en theorie. Aankomende en startende leerkrachten opleiden en begeleiden met het oog op preventie en aanpak van ongewenst gedrag’. In 38 (2).
 • Sandra Broers, Jos Castelijns & Desirée Joosten-Ten Brinke: ‘Het meten van studentpercepties van formatief evalueren’. In 38 (1).

Vereniging van Lerarenopleiders