Redactie

  • Hoofdredacteur:
   Dr. Gerda Geerdink (Hogeschool Arnhem en Nijmegen
  • Dr. Larike Bronkhorst (Universiteit Utrecht)
  • Melissa de Bruyker, PhD (Arteveldehogeschool, Gent)
  • Dr. Mascha Enthoven (Hogeschool van Amsterdam)
  • Dr. Hanno van Keulen (Windesheim Flevoland, Almere)
  • Dr. Ir. Quinta Kools (Fontys Lerarenopleiding Tilburg)
  • Lic. Frederik Maes (Expertisenetwerk School of Education, Associatie KU Leuven)
  • Prof. dr. Elke Struyf (UA,  Antwerp School of Education)
  • Dr. Eline Vanassche (KU Leuven, Centrum voor Instructiepsychologie en –Technologie)
  • Dr. Emmy Vrieling (Open Universiteit / Welten Instituut)
  • Dr. Symen van der Zee (Saxion Hogeschool, Deventer)
  • Mathilde van Vliet (opmaak, ondersteuning  & eindredactie); info@velon.nl/ tel. +31 (0)40 – 292 6821

 

redactie10juni2016
Op de foto vlnr: Quinta Kools, Melissa de Bruyker, Emmy Vrieling, Symen van der Zee, Eline Vanassche, Hanno van Keulen, Gerda Geerdink, Frederik Maes, Mathilde van Vliet, Loes de Vries (boven), Larike Bronkhorst, Mascha van Enthoven (boven).

Vereniging van Lerarenopleiders