Themagroep ICT in de lerarenopleiding

Themagroep ICT in de lerarenopleiding: Van themagroep naar platform

De themagroep ICT in de lerarenopleiding van VELON heeft de afgelopen jaren gewerkt met een kleine vaste groep enthousiaste lerarenopleiders. De themagroep opereerde autonoom op basis van een door de groepsleden vastgestelde (onderzoeks-)agenda. Zo heeft de themagroep de afgelopen jaren een ICT-competentieprofiel voor de lerarenopleider ontwikkeld om de beroepsstandaard voor lerarenopleiders te verrijken, en daarin het aspect van de lerarenopleider als rolmodel verkent.

Het doel van de themagroep is het samenbrengen van VELON leden die een speciale interesse hebben in ICT voor leren en lesgeven en zich bezighouden met de inzet van ICT om het opleiden van leraren te ondersteunen en te versterken. De themagroep organiseert hiervoor activiteiten in het kader van professionele ontwikkeling.

Om de komende jaren aan deze doelstelling te voldoen is de themagroep van mening dat een andere organisatie van de themagroep nodig is. De themagroep wil graag de transitie maken naar een toegankelijk platform voor en met leraren- en schoolopleiders die speciale interesse hebben in ICT voor leren en lesgeven en zich bezighouden met de inzet van ICT om het opleiden van leraren te ondersteunen en te versterken.

Het idee is dat binnen dit platform zich een leer-, feedback-, en onderzoekscultuur kan ontwikkelen waarin lerarenopleiders, schoolopleiders, onderzoekers en specialisten met elkaar in gesprek zijn over het effectief opleiden van leraren die didactisch ICT-bekwaam zijn. Deze dialoog kan gericht zijn op (1) de professionele ontwikkeling van betrokkenen, en (2) het samenwerken aan en onderzoeken van de verbetering van de kwaliteit van het opleiden van leraren. Leren in professionele netwerken, leren in en door verbinding.

We streven naar een platform waarin we van en met elkaar leren. Dit kan op verschillende niveaus. Het platform biedt allereerst de mogelijkheid om elkaar te informeren. Van daaruit kan samenwerking ontstaan waarin leden elkaars situaties vergelijken: waar sta jij, waar sta ik, waar kunnen we elkaar helpen? Hieruit kunnen (onderzoeksmatige-) samenwerkingen ontstaan waarbij ideeën aan elkaar worden doorgegeven om er vervolgens op te reflecteren. Wat werkt waar, wanneer en waarom? Op basis van deze reflectie kunnen veranderingen worden doorgevoerd in de eigen organisatie.

Vereniging van Lerarenopleiders