Themagroep Opleiden in de School

De belangrijkste doelstelling van de thema groep is het leren op de werkplek zodanig vorm te geven dat de verbinding theorie / praktijk een toegevoegde waarde krijgt binnen opleiden in de school; dit kan alleen gebeuren als de individuele leden van de themagroep hun expertises zoveel mogelijk uitwisselen met andere leden en de scholen / opleidingen waar zij deel vanuit maken. Landelijke ontwikkelingen rond OidS, ook vanuit OCW, worden daarbij scherp in de gaten gehouden evenals onderzoeksgegevens vanuit scholen en opleidingen waarbij de kern gevormd wordt door het werkplekleren van onze aanstaande docenten: hoe doen ze dat; waar lopen ze tegenaan bij dat leren; wat is de rol van de werkplekbegeleider en hoe kan het opleiden / begeleiden van de student op de werkplek verbeterd worden.

Tot slot, doch dit staat nog in de kinderschoenen, is het tevens onze missie om een link te leggen tussen de generieke kennisbasis met haar onderwijskundige en algemeen didactische leerdoelen en de ‘praktijk’ van het leren / werken traject zoals dat aan OidS studenten wordt aangeboden.

Contactpersoon: Miranda Timmermans

Vereniging van Lerarenopleiders