Themagroep Professionele ontwikkeling van lerarenopleiders in en door onderzoek

Deze themagroep beoogt om door middel van onderzoek, bijdragen aan praktijkontwikkeling en uitwisseling kennis te ontwikkelen en te delen (good practices) die bijdraagt aan de verdere professionele ontwikkeling van (HBO) lerarenopleiders op het terrein van onderzoek en het begeleiden van studentenonderzoek.

Als themagroep zullen we vooral een bijdrage leveren aan de tweede hoofdtaak van de Vereniging: ‘Het stimuleren van de professionele ontwikkeling van individuele lerarenopleiders en van de beroepsgroep als geheel’.

We beogen met onze werkzaamheden bij te dragen aan de speerpunten van de VELON:

  • De kwaliteitsborging van lerarenopleiders;
  • De ontwikkeling van een ‘body of knowledge’ door onderzoek;
  • Het leveren van een bijdrage aan de maatschappelijke discussie over de kwaliteit van de leraar, de lerarenopleider en de lerarenopleiding.

Contactpersonen: Gerda Geerdink, Fer Boei en Martijn Willemse

Publicatie VELON themagroep: ‘Professionaliseren van lerarenopleiders in en door onderzoek’.
Geerdink, G., Boei, F., Willemse, M., Kools, Q., &, Van Vlokhoven. H. (2016): Fostering teacher educators’ professional development in research and in supervising student teachers’ research, Teachers and Teaching, DOI:10.1080/13540602.2016.1200544 Nu online publicatie, hardcopy versie volgt in oktober/ november.
Het artikel gaat over een exploratief onderzoek naar de manier waarop vier verschillende professionaliseringsactiviteiten op drie verschillende hogescholen ervaren en gewaardeerd worden. Uit het onderzoek blijkt dat – ondanks verschillend aanbod – lerarenopleiders het meest en liefst leren van discussiëren met elkaar over onderhanden werk van studenten.

Vereniging van Lerarenopleiders